Demon Slayer the Movie: Mugen Train (Kimetsu no Ya | D'Place Entertainment

Demon Slayer the Movie: Mugen Train (Kimetsu no Ya

Poster of Demon Slayer the Movie: Mugen Train (Kimetsu no Ya

Info Coming Soon

Runtime1 hr. 57 min.

CastNatsuki Hanae, Yoshitsugu Matsuoka, Satoshi Hino, Hiro Shimono

Director Haruo Sotozaki

Genre Animation

ReleaseFebruary, 28th 2021