Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train | D'Place Entertainment

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train

Poster of Demon Slayer  - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train

Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, and Inosuke join together with one of the most powerful swordsmen of the Demon Slayer Corps, Flame Hashira Kyojuro Rengoku, to investigate the mysterious disappearance of over 40 people aboard the Mugen Train.

Runtime1 hr. 57 min.

CastNatsuki Hanae, Yoshitsugu Matsuoka, Satoshi Hino, Hiro Shimono

Director Haruo Sotozaki

Genre Animation

ReleaseApril, 23rd 2021

RatedR